Vision og mål
Før der kan blive tale om at arbejde sammen, skal der være noget at arbejde sammen om. Tydelige strategier og klare mål er en forudsætning for at kunne levere. Vi glemmer ofte i fejlagtig hensyntagen til individet, at det er opgaven, der bringer os sammen, og som skal definere, hvad og hvordan vi løser den.

Værdier og kommunikation
Godt samarbejde kræver en god afklaring af værdierne på holdet. Hvad er acceptabel adfærd og hvad er ikke? Samtidig kræver det at kunne kommunikere og give feedback i afmålt omfang, så teamet konstant holdes på tæerne og udvikles på vejen mod målet. Der findes ingen teambuilding så god som det at arbejde sammen - hvis vi er enige om hvordan vi behandler hinanden.

Roller og ansvar
Tuckman definerer det tydeligt. Hvis der ikke findes afklarede roller og ansvar, så vil det skabe rum for diskussion og udfordring af rammerne, når det vi er sammen for er opgaven. I et teamforløb vil vi tydeligt analysere og definere de spilleregler, der får netop jeres team til at blive højtydende.

Tillid og integritet
Forudsætningen for særlig gode team præstationer er, at der er tillid og respekt mellem medlemmerne. Men tillid er ikke noget, der bare opstår. Det er noget, der udvikles gennem erfaring i at omgåes hinanden. Ofte kan vi ikke vente på, at det skal materialisere sig, så gennem indsigt i katalysatorer og genveje vil I lære at give slip på kontrollen og accellerere tilliden. Det er ikke nemt, men ofte nødvendigt.

Vores opgave
Vi arbejder med at øge teamets selvindsigt og gennem faktuel viden og rådgivning at anspore, udfordre og udvikle jeres kompetence til at håndtere jer selv som team og den omverden der er rammen for jeres opgave. Kunsten er kun at tilføre lige præcis det, der skal til for at få jer til at agere på nye og hensigtsmæssige måder.

Leaders International ApS
Tuborgvej 5 | DK-2900 Hellerup I +45 31 506 502

Skal vi kontakte dig? Klik her.

Lyst til at blive inspireret?

Så send os din email og vi kvitterer med et spændende nyhedsbrev med kvalitet og kant hvert kvartal. Du kan altid afmelde igen, men vi er ret sikre på, at du ikke får lyst.
© 2014 - Leaders International ApS - CVR: 35809120 Email