Strategisk ledelse

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse er sværere at eksekvere end nogensinde før – og samtidig har det aldrig været vigtigere for organisationer og ledere, end det er i dag. Det er der to grunde til. Den ene er den udefrakommende voksende kompleksitet. Det er fx markedet og kunderne, der rykker sig. Det er teknologien eller lovgivningen, der udvikles og ændres. Den anden grund er det indefra kommende voksende krav fra organisationens interessenter. Medarbejdere, kunder, borgere og samarbejdsparter kræver i stigende grad hurtigere respons, mere åben kommunikation og gennemsigtig ledelse.

 

Strategisk ledelse skaber retning i en kompleks verden

Ledere skal skabe retning og formidle en klar strategi i en uoverskuelig og kompleks verden. For topledelsen kræver det for det første en benhård prioritering af hvilke strategiske mål, man som virksomhed vil gå efter. For mellemlederen kræver det strategisk zoom at fastholde kursen, når dagligdagens opgaver sluger tid og opmærksomhed. En dygtig strategisk leder kan etablere meningsfulde koblinger mellem organisationens overordnende mål og medarbejdernes daglige udfordringer. Det at kunne veksle mellem helikopterperspektiv og øjenhøjde er lig med strategisk ledelse i topform. Denne lederegenskab vil danne et sundt fundament for god trivsel og faglig udvikling blandt medarbejderne.

 

Konstant forandring kræver agil ledelse

Ledelse handler i høj grad også om evnen til at håndtere forandringer, der kommer ind fra højre. Bedst som du udøver strategisk ledelse i én retning, kommer der en væsentlig forandring, der gør, at du må sadle om. Strategisk ledelse handler derfor også om at kunne læse og respondere på skiftende omstændigheder. Hos LEADERS arbejder vi med dit personlige lederskab og agile mindset med fokus på den organisatoriske kontekst, du arbejder i. Dit personlige lederskab er en vigtig forudsætning for at kunne handle modigt og hurtigt ved forandringer. Ved hjælp af en række ledelsesværktøjer bliver du i stand til at facilitere agil projektledelse og teamsamarbejde.

 

Tilegn dig kompetencerne til strategisk ledelse

Hos LEADERS arbejder vi med lederkompetenceudvikling. Vi tager udgangspunkt i din situation og den organisation, du er en del af. Sammen med dig vil vi tilrettelægge et kursus eller en workshop, der udvikler din strategiske ledelse og handling i praksis ud fra et organisatorisk perspektiv. I forløbet kommer du til at:

  • kende teorier om strategisk ledelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • reflektere over din egen ledelsespraksis ud fra et strategisk perspektiv
  • analysere problemstillinger og handlemuligheder ud fra organisationens kapabilitet
  • zoome ind på samspillet mellem dit ledelsesområde og den øvrige organisation.