Ledelsesstile og -former

Ledelsesstile og -former

Kender du din egen ledelsesstil? Er du bevidst om styrker og svagheder ved din ledelsesstil og ledelsesformer? Hos LEADERS er vi ikke blege for at komme ind under overfladen, når vi arbejder med ledere og teams.

Vi er overbeviste om, at god ledelse går hånd i hånd med personlig udvikling. Det at finde og udøve en særlig lederstil kommer ikke (kun) af at kende teorien bag, det kommer også af at kende sig selv og have modet til at bruge sin egen person i ledelsen af medarbejdere.

At kende dig selv og skabe bevidsthed om din ledelsesstil, herunder helt praktisk at skabe nye og bedre resultater, der hænger sammen med den du er, er vores fokus på de refleksionsvandringer, der bringer teori og hverdag sammen. Du kan læse meget mere på siden: Led dig selv – og andre. Her vil du også kunne se korte video-testemonials fra tidligere deltagere, hvordan de har oplevet forløbet. 

Lidt om ledelsesstile og -former

Der er mange forsøg på, at definere henholdsvis ledelsesstile og ledelsesformer, men grundliggende anvendes de to ord som synonymer og dæker det samme, nemlig den stil du som leder anlægger for at lede din organisations indsats til opnåelse af definere mål.

Men hvad er så en ledelsesstil? Kort sagt er det en måde, hvorpå man leder, gennemfører handleplaner og strategier samt motiverer sine medarbejdere. Dette sker altid i et samspil med dem, man arbejder sammen med og det firma, man er en del af. 

I vores optik er en ledelsesstil derfor ikke en kasket, du kan tage på efter forgodtbefindende. Ledelse kræver et langt mere fintfølende instrument. Det handler om evnen til at lytte til medarbejderne og have en situationsfornemmelse, der gør dig i stand til at skifte mellem ledelsesstile alt efter situation og medarbejder.

Teorien bag ledelsesstile

Der findes forskellige teorier om ledelsesstile og lederskab. Den klassiske teori, hvoraf mange moderne teorier er udsprunget, blev beskrevet af Kurt Lewin i 1930’erne. Lewin identificerede tre typer af ledelsesstile: autoritær ledelse, demokratisk ledelse og laissez-faire ledelse. Brugen af disse lederstile hænger sammen med situationen og lederens personlighed. Det er en fordel at kunne omstille sig mellem de forskellige ledelsesstile, da forskellige situationer, opgaver og medarbejdere kræver forskellige tilgange – med andre ord: situationsbestemt ledelse. Det var i 1960’erne, at man begyndte at tale om situationsbestemt ledelse med managementforskerne Paul Hersey og Ken Blanchard i spidsen. De udarbejdede en model om, at medarbejdere skal ledes forskelligt for at kunne løse deres opgaver bedst muligt – med den størst mulige selvstændighed og motivation.

Ledelsesstile og emotionel intelligens

I nyere tid har Daniel Goleman formuleret teorien om 6 ledelsesstile kaldes “The 6 Leadership Styles” som vi læner os meget op ad i LEADERS. De seks ledelsesstile er funderet i Golmans studier om emotionel intelligens, der refererer til en persons evne til at identificere og håndtere egne og andres følelser. De seks ledelsesstile er:

  • Autoritær ledelsesstil
  • Visionær ledelsesstil
  • Tilknyttende ledelsesstil
  • Demokratisk ledelsesstil
  • Temposættende ledelsesstil
  • Coachende ledelsesstil

Det interessante er, at alle ledelsesstile kan læres. Ved at identificere og lære hvor du i dag står, og ikke mindst hvor du fremadrettet gerne vil stå, vil du gennem målrettede forløb kunne lære dig gavnlig adfærd, der både skaber resultater, men også er forbundet med dig og den du er.

Et af disse forløb gennemfører vi som korte dagsvandringer med et bjerghotel som base fire gange om året. Du kan læse mere om forløbet på denne side: Led dig selv – og andre. 

Skab motivation, trivsel og resultater med situationsbestemt ledelse

Ledelse er altså ikke blot én disciplin, men en række discipliner. Som person har du højst sandsynligt en ledelsesform, som du befinder dig bedst i. Det er ganske naturligt. Men som leder kan du udvikle dig, så du med stor sikkerhed kan favne flere forskellige ledelsesstile.

Hos LEADERS vil vi gerne inspirere og hjælp til dit fokus som leder, der gør, at du ikke alene har fokus på at opnå dine resultater, men også gøre det på en gavnlig og meningsfuld måde sammen med dine medarbejdere.