Faglig ledelse

Faglig ledelse

Er du faglig leder? Så har du en langt større indsigt i kerneydelsen end fx den tværgående leder, der står for at tegne stregerne for de overordnede målsætninger. Som faglig leder er du tæt på den specialiserede opgaveløsning, og du har en værdifuld rolle i udviklingen af den faglige kvalitet. Faglig ledelse er en vigtig disciplin i den offentlige sektor, hvor du som leder er en stærk faglig sparringspartner for dine medarbejdere, samtidig med at du skal lede og organisere velfærden i en politisk styret organisation.

Hvad er faglig ledelse?

En faglig leder har en særlig faglig specialisering inden for det område, han eller hun leder. Faglig ledelse kræver nærværende og indsigtsfuld ledelse, hvor man som leder er nede i kerneopgaven og stiller konkrete krav til det faglige niveau. Men faglig ledelse i dagens Danmark handler om mere og andet end blot drift. Den effektive faglige ledelse drejer sig også om at lede forandringer, når rammerne for kerneopgaven ændrer sig. Det kræver, at man kan motivere sine medarbejdere til at udvikle på opgaveløsningen. Fagprofessionelle medarbejdere engageres ikke gennem tæt styring, men derimod ved at kunne se en faglig mening med arbejdet.

Faglig ledelse og innovation

Som faglig leder vil du ofte opleve at skulle navigere i dilemmaer. Der vil altid være modsatrettede krav mellem økonomi, tid, dokumentation, faglighed, tværfaglighed og mange andre ting i fx en offentlig organisation. Der er ingen enkle løsninger, og det kræver, at man som leder også formår at tale om det, der er svært. Man må tage ansvar som leder, men også udfordre styringskædens øvre led, når den ikke skaber værdi for praksis. Derfor er systematisk faglig refleksion gerne sammen med lederkolleger en vigtig del af det at være faglig leder. Denne øvelse giver indsigt hos den enkelte – og bidrager til, at innovation og nytænkning kan udfolde sig i kerneopgaven. Hos LEADERS kan vi sammen med dig skabe det rum for refleksion i vores kurser og workshops.