Anerkendende ledelse

Anerkendende ledelse

Anerkendende ledelse handler ikke om at rose sine medarbejdere til højre og venstre. Anerkendelse er en konkret, brugbar og troværdig værdsættelse af den enkeltes bidrag til virksomhedens målopfyldelse. Vil du gerne blive bedre til at praktisere anerkendende ledelse? Så læs med her og bliv inspireret.

 

Konkret værdsættelse frem for floskler
Anerkendende ledelse er kendetegnet ved at have en positiv tilgang til arbejdsfællesskabet, der fokuserer på medarbejdernes styrker og muligheder. Den anerkendende leder værdsætter sine medarbejdere på en måde, hvor den enkelte ikke er i tvivl om den effekt hans eller hendes arbejdsindsats har haft på organisationen eller teamet. Derfor handler anerkendelse ikke om at rose laveste fællesnævner, men om at understøtte den adfærd og de kompetencer, der virker fremmende for organisations målopfyldelse.

 

Teorien bag anerkendende ledelse
Anerkendende ledelse hviler på metoden Apprecitiative Inquiry (AI), som amerikaneren David Cooperrider er ophavsmand til. Hvor man traditionelt i organisationsudvikling har fokus på problemløsning, handler AI om at spørge ind til organisationens og personernes kompetencer, ressourcer og potentialer. Metoden skaber energi, gejst og en optimistisk tro på fremtiden. Cooperrider interesserede sig for lederens fokus: Det, man lægger mærke til, fremhæver og ønsker mere af, bidrager automatisk med en selvforstærkende positiv effekt blandt medarbejderne. Metoden vakte opsigt i 1980’ernes corporate USA, som var præget af fejlfinderkultur og problemtænkning.

 

At praktisere anerkendende ledelse
Som leder er det vigtigt at være sig bevidst, at man bliver set som en kulturskaber. Lederen er den, der går foran og aktivt varetager organisationens tarv. Det kræver også, at man som leder tager aktivt stilling til, hvordan man vil lede og kommunikere. Gennem anerkendende kommunikation og en positiv tilgang er lederen med til relationelt og strategisk at forbinde personer og enheder i organisationen. Det øger den organisatoriske sammenhængskraft og performance. Ligesom alle andre ledelsestilgange må den anerkendende ledelsesform ikke blive et mål i sig selv. Det er et middel til at løse en større opgave i organisationen.