Du kan blive en endnu bedre leder ved at arbejde bevidst med situationsbestemt ledelse. Når du udøver situationsbestemt ledelse, tilpasser du din ledelsesstil til den enkelte medarbejder og tager de rigtige beslutninger i den aktuelle situation. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men med de rigtige værktøjer og en god portion øvelse er det muligt at blive fortrolig med situationsbestemt ledelse.

 

Teorien bag situationsbestemt ledelse

Teorien om Situationsbestemt Ledelse er skabt af psykologerne Paul Hersey og Kenneth Blanchard i 1960’erne. De udviklede Situationsbestemt Ledelse som et decideret ledelsesværktøj ved navn SLII©. Modellen rummer fire ledelsesstile: delegerende, støttende, coachende og instruerende, som lederen kan skifte mellem alt efter medarbejderens kompetencer og engagement. Teorien tager afsæt i, at mennesker skal ledes (og motiveres) forskelligt for at kunne løse deres opgaver bedst muligt.

 

Hvordan tilpasser du dig den enkelte medarbejder?
Begrebet situationsbestemt ledelse bruges ofte mere bredt end Hersey og Blanchards model. Ledelsesfilosofien lægger vægt på, at lederen er i stand til at tilpasse sin ledelsesstil for at opnå størst mulig selvstændighed og motivation hos hver enkelt medarbejder. For at imødekomme hver enkelt medarbejders behov, er man som leder nødt til at kende sin personalegruppe rigtig godt. Til det formål kan personprofiler være særdeles effektive.

 

Hvad er en personprofil?
Alle mennesker er forskellige, men vi falder alligevel indenfor bestemte kategorier, når det kommer til personlige præferencer og adfærd i bestemte situationer på vores arbejdsplads. En personprofil kortlægger disse præferencer og personlige behov. En personprofil bliver ofte kortlagt gennem et standardiseret spørgeskema, som en certificeret konsulent herefter trækker ud og præsenterer. Ingen af profilerne har mere værdi end andre, men lederne skaber de bedste resultater hos medarbejderne, når lederstilen er tilpasset den enkelte. Pointen er at nå frem til det punkt, hvor medarbejderne kender opgaverne og har den nødvendige erfaring og selvsikkerhed til, at vedkommende kan tage selvstændige initiativer og opnå motivation gennem sine resultater.