Som personaleleder er du bindeleddet mellem topledelsen og medarbejderen. Det er dig, der skal oversætte og formidle virksomhedens målsætninger og ambitioner, samtidig med at du engagerer og motiverer dine medarbejdere til at nå resultater. En god personaleleder mestrer denne balance på en troværdighed måde. Mellemlederrollen er uden tvivl et krævende og vigtigt hverv, og hvis du en gang i mellem føler dig klemt i rollen, så er du ikke alene.

Hos LEADERS ved vi, hvad det vil sige at bedrive personaleledelse. Vi forstår den kompleksitet og de udfordringer, du møder. Vores mål er at hjælpe ledere og virksomheder til en styrket ledelsespraksis, der giver plads til, at det enkelte menneske er motiveret og i vækst – præcis som man ønsker, at virksomheden skal være. Vi tager udgangspunkt i dig som leder og den virksomhed, du arbejder hos.

Hvad er god personaleledelse?

God personaleledelse handler om at være tydelig og nærværende over for sine medarbejdere samtidig med, at man tager tydeligt afsæt i virksomhedens mål og visioner. Lederen skal skabe en retningsgivende ramme for medarbejderen, så denne kan arbejde motiveret med sine opgaver og det ansvar, der er givet. Man kan kort fortalt opliste tre dyder, som er vigtige for en god personaleleder: Informationer, troværdighed og kommunikation/adfærd.

Information

Det er dit ansvar at balancere informationsniveauet, så hver medarbejder får den tilpasse mængde information til at kunne løse sine opgaver. Rettidig information er katalysator for aktivitet, og sidder en medarbejder og venter forgæves på svar fra sin leder, så er du med til at bremse opgaveløsningen.

Troværdighed

Troværdighed handler om din evne til at agere transparent over for dine medarbejdere. En troværdig leder, der tør indrømme fejl, stå bag sine beslutninger og signalerer åbenhed og ærlighed er med til at fremme en kultur, hvor medarbejderne gør det samme.

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd handler om din måde at møde medarbejderne på. Det kan fx være måden, du uddelegerer opgaver på. Bliver de blot fordelt via mail, eller overdrager du dem på en anerkendende og motiverende måde, så medarbejderen forstår hvorfor han/hun er udvalgt til at løse denne opgave?

Det starter med personligt lederskab

Som leder giver man noget af sig selv hver eneste dag. Det kræver en dyb motivation inde i dig selv, når du skal inspirere og fænge dine medarbejdere. Men det kræver også en bevidsthed om, hvordan du påvirker andre mennesker i din tilgang og kommunikation. Hvis dine valg, beslutninger og kommunikation tager udgangspunkt i et reflekteret personligt lederskab, vil du have et fremragende udgangspunkt for motiverende og effektiv personaleledelse. Hos LEADERS tilbyder vi blandt andet ”Led dig selv – og andre!”, som er vandringer, hvor du kommer helt ind til kernen – grundværdien – for dit lederskab. Med denne bevidsthed kan du omsætte lederskabet i en balanceret og resultatskabende adfærd, der giver mening for dig og den virksomhed, du arbejder for.