Forandringer er en del af livet. Som leder, som medarbejder og som menneske. Der sker noget i mennesker, når vi bliver udsat for forandringer. Vores oplevelse af stabilitet, tryghed, forventninger, krav, værdier og identitet påvirkes. Vi bliver forstyrret – og vi hænger for en stund i frit fald. Får vi mulighed for at lande i forandringen, forstå visionen bag og være en del af processen, så føler vi, at der er en mening med forandringen. Det gælder i livet såvel som på jobbet. Forandringer påvirker enhver ledelsesopgave, og en leder kan påvirke enhver forandring. Derfor er forandringsledelse relevant.

 

Dit job som forandringsleder

Når forandringerne kommer som perler på en snor i en virksomhed, oplever ledere ofte, at det sværeste ikke er at omstille opgaveløsningen, etablere nye samarbejder eller sætte nye mål. Det svære er at forene den eksisterende arbejdspladskultur og de interpersonelle relationer med forandringen. Lederens – eller lederteamets – største opgave er at skabe motivation og engagement hos medarbejderne og være klar til at håndtere modstand og usikkerhed.

 

Modstand mod forandringer er naturligt

Vi mennesker har en helt naturlig modstand mod ændringer i vores hverdag, som vi ikke selv har valgt. Derfor medfører forandringsprocesser tanker, følelser og fantasier hos medarbejderne, som i ubearbejdet form giver anledning til konflikter, forstyrrelser og uro på en arbejdsplads. Enhver forandring indeholder et tab, men dermed også en skabelse af noget nyt. Det nye og forandrede kan blive en stor gevinst for virksomheden og de ansatte, hvis processen tager højde for de følelsesmæssige reaktioner i organisationen. Men der er mange trin i en forandringsproces og skabelsen af den nye kultur. Og først til sidst i processen vil forandringen være en integreret del af arbejdspladsens kultur. Herunder præsenterer vi en række af de vigtigste trin i en forandringsproces. Trin, som i vores optik hænger uløseligt sammen med dine personlige egenskaber som forandringsleder.

 

Hvordan griber du som leder en forandringsproces an?

 

  • Vær ærlig og autentisk

Den vigtigste forudsætning for at kunne udøve forandringsledelse er tillid fra medarbejderne. Vær dig selv og fortæl det, du kan. Er der noget du ikke kan svare på, så sig det.

  • Fastlæg en vision
    En tydelig og realisérbar vision for forandringen skaber motivation og rettesnor. Det inspirerer medarbejderne til handling frem for frygt. Visionen skal være have et opnåeligt mål og være nem at kommunikere.
  • Vær tilgængelig og kommunikerende

Forandringskommunikation er et vigtigt element i forandringsledelse. Som leder skal du kommunikere visionen løbende. Du skal være tilgængelig og klar til at svare på spørgsmål fra medarbejderne. Forbered dig på detaljer og argumenter.

  • Giv plads til bekymringer og ønsker

Hav et forum, hvor medarbejderne kan komme til orde med deres bekymringer, frustrationer elle rønsker til forandringen. Medarbejderne kender ofte konteksten bedre og kan pin pointe væsentlige udfordringer.

  • Ligeværdige samtaler

Medarbejderne skal motiveres og vindes for sagen – ikke bankes på plads. Det er essensen af god ledelse, at der er plads til ligeværdige samtaler.

  • Is i maven

Man kommer ikke igennem en forandringsproces uden at fejle. Vær modig, stol på din fornemmelse og hav is i maven.

  • Forankr forandringen i organisationskulturren

Når forandringerne har slået rod i normer og værdier, er de forankret. Vis medarbejderne, hvordan deres adfærd og holdninger har medvirket til at nå forandringen. Fejr forandringen!

Hos LEADERS kan vi, på baggrund af vores mangeårige erfaring som ledere, med ledere og med afsæt i den nyeste ledelsesteori, hjælpe dig med at blive klædt på til forandringsledelse.

 

Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med en styrket praksis for strategisk ledelse og personlig ledelsesstil. Vi kan i tæt dialog med jer planlægge og implementere et program, der tager udgangspunkt i jeres organisation og den forandringsproces, I står overfor. Vi skræddersyr personlige lederudviklingsforløb til dig (og evt. dit team), som efterlader dig med et skærpet fokus og klarhed i dit lederskab.