Hvad er personligt lederskab og hvordan finder man frem til det? Det personlige lederskab har teoretisk ikke en soleklar definition, men det handler om den ’base’ og de grundlæggende værdier, du har for dit lederskab. Det er det personlige lederskab, der danner grundlag for dine beslutninger. Det gør dig i stand til at handle bevidst og vælge netop dén ledelsesstil i situationen, som du kan stå 10o % inde for.

 

Hvorfor skal man arbejde med sit personlige lederskab?

Som leder håndterer du mange forskelligartede situationer hver dag, som fordrer at du skifter mellem forskellige ledelsesstile og ledelsesværktøjer. Dit valg af ledelsesstil kan have betydning for den enkelte medarbejder og for organisationen. Et bevidst og tydeligt personligt lederskab og en veldefineret lederidentitet gør det nemmere at agere i de mange forskellige roller. Når du er afklaret med dit personlige lederskab, er dit fokus, dine værdier og bevæggrunde tydelige. Ikke bare for dig selv, men også for de medarbejdere, du leder. Det giver dig en høj troværdighed – og du vil sandsynligvis trives bedre i dit lederskab.

 

Hvordan finder man ind til sit personlige lederskab?
De fleste ledere har en vis italesættelse af deres lederskab, men de færreste har afklaret deres grundværdier og grundkriterier for deres personlige lederskab helt og fuldt. Hos LEADERS har vi stor erfaring med at hjælpe ledere til at finde ind til kernen i sit personlige lederskab, selvledelse og det at forfine evnen til at udmønte de personlige kompetencer i ledelsen af mennesker. Vi har fokus på at skabe selvindsigt ud fra flere parametre, der har været med til at forme den, du er i dag: dit livsforløb, dine værdier, din personlige vision, ledelsesteori og dine styrker og svagheder. Dine egne refleksioner spiller en stor rolle, men vi vil også udfordre dig til at tænke nye og andre tanker om dig selv.